Centrum obsługi serwisowej

Za usługi z zakresu napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych odpowiada Serwis Centralny SERVICEU. Profesjonalnie przeszkolony personel najlepszych specjalistów-techników z wieloletnim doświadczeniem i wyposażony warsztat oferuje wysokiej klasu usługi. Pytania wyłącznie dotyczące napraw sprzętu prosimy kierować pod adres e-mail lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Serwis Centralny:

SERVICEU
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
tel.: +48 22 331 55 33
fax: +48 22 331 55 00
e-mail: service@serviceu.eu

Rejestracja gwarancji

Standardowo, wszystkie z oferowanych przez nas produktów posiadają 24-miesięczną gwarancję producenta lub polskiego dystrybutora. Współpracując z najlepszymi na rynku dostawcami produktów oferujemy pełnię możliwości wsparcia posprzedażowego. Ponieważ satysfakcja naszych klientów z użytkowania sprzętu elektronicznego zakupionego w naszych salonach jest najważniejsza, dla większości oferowanego przez nas sprzętu audio/wideo oferujemy specjalne warunki gwarancyjne na wybrane produkty poniższych marek, jakie znajdziecie w naszej ofercie:

 • 5 lat gwarancji na głośniki CANTON, DALI, FOCAL (głośniki pasywne), SONUS FABER, WHARFEDALE, WILSON
 • 3 lata gwarancji Definitive Technology, Denon (za wyjątkiem słuchawek i głośników Bluetooth), FOCAL (elektronika, tj. soundbary, subwoofery, głośniki aktywne), HEOS, MARANTZ, POLK AUDIO
 • 2 lata gwarancji na produkty ALPHASON, ARGON AUDIO, AUDIO RESEARCH, B&O PLAY, BANG&OLUFSEN, DENON (słuchawki), DENON Professional, EAT, FLEXON, FOCAL (słuchawki, akcesoria), INAKUSTIK, ION, JAYS, MARANTZ Professional, MONSTER, NAIM, NETATMO, OPTOMA, SONOS, SUMIKO, VOGELS, WADIA, Wharfedale Professional.
 • Wieczystą gwarancję na konektykę marek: BANDRIDGE, QED, MONSTER, PROFIGOLD.

Zarejestruj produkt

Uwaga: Warunkiem otrzymania przedłużonej gwarancji jest zarejestrowanie zakupionego sprzętu z powyższej listy w ciągu 30 dni od daty jego zakupu na poniższej stronie.

Elektroniczna rejestracja produktów

Warunki usług gwarancyjnych

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 4. Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu:
  - podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu,
  - ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 5. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
  - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem.
  - serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 7. Jeżeli, po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym (paski napędowe, żarówki, lasery odczytujące itp.).
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 1. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 3. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 4. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 5. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  1. stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie,
  2. naruszenia lub zerwania plomb,
  3. uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie,
  4. zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu.
 6. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 7. Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 8. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 15 ppkt. b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Zgłoszenie Sprzętu do Naprawy:

 1. Prawidłowe zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie Dystrybutora Horn Distribution powinno rozpocząć się od wypełnienia Formularza Zgłoszenia Naprawy zgodnie z Procedurą Zgłoszenia Naprawy.
 2. Zalecanym sposobem zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z Procedury Zgłoszenia Naprawy i kontakt z Serwisem Horn Distribution.
 3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić bezpośrednio, korzystając z Procedury Zgłoszenia Naprawy lub kontaktując się z Serwisem Horn Distribution.
 4. Produkty do naprawy gwarancyjnej można bezpłatnie wysłać firmą kurierską DHL. W razie pytań związanych z wysyłką prosimy o kontakt z Infolinią.
 5. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
 6. Przesyłki należy wysłać lub dostarczyć na adres:
  Serwis Centralny Horn Distribution
  ul. Kurantów 34
  02-873 Warszawa
  Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone: oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.