Warianty Ratalne

 • 10 rat 0% oferta ważna do 30.06.2024

Korzyści

 • możesz nabyć towar przed czasem niezbędnym do zgromadzenia potrzebnych środków finansowych
 • kupując towar na raty, oszczędności możesz przeznaczyć na inny cel
 • możesz kupić towar lepszej jakości lub droższy
 • raty przez Internet to wygodna forma dokonania zakupów online

Jak kupić w e-sklepie?

Wybierz towar
i złóż zamówienie

Wybierz formę płatności eRaty, wypełnij i prześlij do Banku e-wniosek o kredyt i czekaj na kontakt konsultanta Banku

Wybierz sposób dostarczenia dokumentacji

a. elektronicznie – w postaci plików PDF, lub
b. za pośrednictwem firmy kurierskiej1 – umowa o kredyt zawarta po kilku dniach1 – umowa o kredyt zawarta po kilku dniach

Odbierz towar
i ciesz się zakupem

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów kredytowych Bank potwierdzi sklepowi, że może wydać towar

Dodatkowe usługi

Możesz skorzystać z dodatkowej oferty dotyczącej ubezpieczenia na życie czy Pakietu usług bankowych.

W ramach Pakietu Usług Bankowych możesz zyskać (w zależności od wybranej opcji):

1) bezpłatny dostęp do dokumentacji kredytowej
- wystawienie opinii bankowejj
- zaświadczeniaj
- kopii dokumentówj
- wysyłka dodatkowych blankietów wpłat zgodnych z polską normą. 2) przypomnienia SMS o dacie i wysokości najbliższej raty

3) wydruk raz na 12 miesięcy Raportu BIK Pass Plus. Raport ten zawiera kwoty Twoich kredytów, wysokości spłacanych rat oraz ocenę punktową Twojej historii kredytowej (zobacz, jak wygląda przykładowy raport). Istnieje również możliwość założenia próbnego konta do platformy www.bik.pl w celu uzyskania informacji na temat Twojej historii kredytowej (usługi dostępne w Oddziałach Santander Consumer Banku).

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego warto kupować na raty?

Zakupy na raty to maksymalna dostępność w sieci kilkudziesięciu tysięcy sklepów w Polsce z różnych branż towarowych i usługowych oraz minimum formalności i szybka decyzja o przyznaniu kredytu. Atrakcyjne warunki oferty finansowej banku umożliwiają realizację zakupu bez wkładu własnego oraz rozłożenie spłaty rat wg dogodnego harmonogramu przy minimalnym obciążeniu miesięcznym gospodarstwa domowego Klienta.

Co to jest karencja?

Karencja oznacza okres (dłuższy niż jeden miesiąc) między uzyskaniem kredytu, a terminem o jaki Bank przesuwa w czasie rozpoczęcie spłaty pierwszej raty kredytu.
Dzięki tej propozycji finansowej kredytobiorca może rozpocząć spłatę kredytu na zakup towarów i usług po kilku miesiącach (w zależności od dostępnej w sklepie opcji) od zawarcia umowy kredytowej.

Co oznacza kredyt 10x0?

Kredyt na zakup towarów i usług 10x0 to tzw. bezkosztowa propozycja finansowa dla kredytobiorcy, która oznacza 0 zł prowizji, 0 zł odsetek oraz 0 zł wpłaty własnej.
O dostępność tego kredytu pytaj sprzedawców we współpracujących z Santander Consumer Bank sklepach.

Na czym polega kredyt 10x0%, 20x0%...?

Propozycja finansowa 10x0%, 20x0%… oznacza dla kredytobiorcy kredyt na zakup towarów i usług bez kosztu odsetek, którego spłata jest rozłożona np. na 10, 20... miesięcy. Kredyt może zawierać inne opłaty, takie jak np. prowizja za udzielenie kredytu. O dostępność i warunki tego kredytu pytaj sprzedawców we współpracujących z Santander Consumer Bank sklepach.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ubezpieczenie na życie obejmuje ochronę życia Ubezpieczonego. Sprawdź, dlaczego warto się ubezpieczyć kupując na raty.

Kto może kupić na raty przez internet?

Z oferty zakupów na raty przez internet może skorzystać osoba pełnoletnia rezydująca w Polsce, która posiada aktualny dokument potwierdzający tożsamość oraz udokumentuje swoje źródło i wysokość dochodów w sposób akceptowany przez bank (patrz sekcja Wymagane dokumenty).

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

 • dowód osobisty
 • karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
 • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela

2. Zaświadczenie o źródle i wysokości dochodów:

umowa o pracę

Rodzaj źródła dochodu

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy na zastępstwo lub umowy na czas wykonywania pracy
 • pełnienie funkcji społecznej
 • prowadzenie rodziny zastępczej
 • górnicze świadczenie urlopowe
 • zatrudnienie na podstawie kontraktu menadżerskiego, marynarskiego
 • zasiłek macierzyński, chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne, roczny urlop zdrowotny dla nauczycieli
 • stałe dodatki do podstawowego wynagrodzenia określone w formie umowy lub ustawy (premia, refundacja kosztów paliwa, ryczałt za samochód prywatny, zwrot kosztów lub ryczałt za wynajem mieszkania, wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, dodatki mundurowe, urlopowe, zasiłek i dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego, socjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzinny i dla osób samotnie wychowujących dziecko, diety wypłacane kierowcom)

Dokumenty akceptowane

 • ​wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ wynagrodzenia na konto lub aktualny „Pasek płacowy” lub „Lista płac”
 • informacja o wynagrodzeniu i ubezpieczeniach społecznych (RMUA), gdzie kwotą brutto jest podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków
 • zaświadczenie/umowa/uchwała Prezydium Sejmu/Rady Miasta/Rady Gminy o wysokości przyznanej diety /decyzja z PCPR/MOPS/Starosty o wysokości wypłacanego świadczenia z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej/odcinek ZUS lub przekaz pocztowy o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego
 • UWAGA: w przypadku kontraktu marynarskiego oprócz jednego z ww. dokumentów KUPUJĄCY powinien okazać książeczkę żeglarską z danymi osobowymi i z czytelnymi wpisami dat zamustrowania, wymustrowania z okresu min. 2 ostatnich lat, dokumentującymi pobyt na morzu przez 6 miesięcy w roku.

emerytura/renta

Rodzaj źródła dochodu

 • emerytura/renta krajowa
 • zasiłek/świadczenie przedemerytalne
 • renta z tytułu niezdolności do pracy
 • renta socjalna
 • renta rodzinna
 • renta strukturalna
 • renta wyrównawcza
 • renta powypadkowa
 • świadczenie pielęgnacyjne/opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • stałe dodatki łączone z podstawowym świadczeniem (kombatanckie, dla sierot, za tajne nauczanie, dodatek kompensacyjny i ryczałt energetyczny, świadczenia dla deportowanych i dla byłych żołnierzy górników, ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolei i za bezpłatny węgiel)

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS/WBE/MSWiA/ARiMR/Prokuratury Okręgowej o wysokości wypłacanego świadczenia emerytalno-rentowego (dotyczy także druku RENTIER)
 • decyzja o przyznaniu waloryzacji świadczenia emerytalno-rentowego, w tym o wysokości wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego
 • 1 z 3 ostatnich odcinków świadczenia emerytalno-rentowego
 • przekaz pocztowy, wyciąg bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego
 • zaświadczenie z banku lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego na konto
 • wyciągi, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wpłatę trzech ostatnich świadczeń rentowych oraz
 1. zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego o wysokości zgodnie z dokumentem przyznanej renty lub
 2. pismo z sądu o wysokości przyznanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe renty oraz
 • PIT-11A lub PIT-40A

działalność gospodarcza

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (w tym przychód z najmu / dzierżawy) wg formy rozliczenia podatku dochodowego z US:
  • na zasadach ogólnych
  • w formie podatku liniowego
  • na podstawie ryczałtu
  • karty podatkowej

Dokumenty akceptowane

 • Ad a, c) zaświadczenie z US o wysokości osiąganych dochodów lub przychodów (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)
 • Ad a) aktualne zestawienie z podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów (oryginał wydruku lub kopia wersji ręcznej) lub rachunek Zysków i Strat, lub Bilans z Księgi lub Zestawienie Obrotów, lub inne wydruki z systemów księgowych zawierających komplet informacji jak wymienione dokumenty (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy) – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy
 • Ad a‒d) przekaz pocztowy, wyciąg bankowy, lub inny dokument bankowy, zaświadczenie (w oryginale) potwierdzające wpływ zasiłku macierzyńskiego/zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego na konto
 • Ad a) przekaz pocztowy, wyciąg, zaświadczenie lub inne aktualne dokumenty bankowe potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad a, b) dokumenty potwierdzające wpłatę zaliczki na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach dla rozliczeń na zasadach ogólnych lub w formie podatku liniowego (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad a, c) PIT-36 lub PIT-36L (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) PIT-28 (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy), potwierdzony datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub potwierdzenie złożenia deklaracji wydanej przez US na osobnym druku
 • Ad a, c) deklaracja VAT-7 wraz z dowodami wpłat podatku VAT, potwierdzone datowaną pieczątką US lub nadaniem listu poleconego lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie)
 • Ad c) Ewidencja Przychodów (wydruk z pozycjami dochodowymi) lub dokumenty zawierające obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego – podpisane przez księgowego lub biuro rachunkowe lub przez KLIENTA, jeżeli złoży na przedstawionym dokumencie oświadczenie o samodzielnie prowadzonej dokumentacji firmy, oraz dowody potwierdzające wpłatę zaliczek na podatek dochodowy do US w 3 ostatnich miesiącach (brak wpłaty podatku w danym miesiącu oznacza brak dochodu w tym okresie; akceptowane są dowody wpłat dokonanych: za IQ do 20 maja, za IIQ do 20 sierpnia, za IIIQ do 20 listopada, za IVQ do 20 stycznia roku następnego)
 • Ad d) decyzja US o przyznaniu karty podatkowej z określoną wysokością należnego podatku (stanowi podstawę do kalkulacji dochodu w bieżącym roku kalendarzowym oraz do końca IQ roku następnego)

gospodarstwo rolne

Rodzaj źródła dochodu

 • prowadzenie gospodarstwa rolnego
 • dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
 • dzierżawa gospodarstwa rolnego

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej, w tym z gospodarstwa użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy
 • nakaz płatniczy lub decyzja o wymiarze podatku rolnego z Urzędu Gminy
 • decyzja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dotycząca przyznania i wysokości dopłat bezpośrednich na okres roku wskazanego na decyzji, w tym z tytułu wspierania gospodarstwa na obszarach górskich i innych o niekorzystnych warunkach gospodarowania
 • decyzja Agencji Rynku Rolnego dotycząca przyznania tzw. „płatności niezwiązanej”, decyzja dotycząca ekwiwalentu za zalesienie lub wyciąg bankowy lub inny dokument potwierdzający otrzymywanie ekwiwalentu, wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wypłatę kwoty dopłaty bezpośredniej wskazujący co najmniej rok przyznania, nr decyzji oraz ARiMR jako nadawcę
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpłatę kwoty dopłaty bezpośredniej
 • aktualna umowa na kontraktację/pracę sezonową lub inny dokument potwierdzający współpracę, np. zaświadczenie z okręgowej spółdzielni oraz faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu umowy na kontraktację z ostatnich 3 miesięcy lub wszystkich miesięcy współpracy sezonowej (nie są wymagane, jeżeli umowa/dokumenty zawierają informację o wypłacanych kwotach)
 • faktury/dowody wpłat dotyczące płatności z tytułu sprzedaży produktów rolnych wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

inne

Rodzaj źródła dochodu

 • umowy cywilnoprawne
 • umowa o dzieło lub zlecenie
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa o pracę nakładczą
 • umowa agencyjna
 • kontrakt cywilnoprawny
 • umowa uaktywniająca dla sprawujących opiekę nad dziećmi
 • funkcje na podstawie decyzji sądu, rozkazu personalnego, aktu mianowania
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • prywatny przychód z najmu/dzierżawy lokali​

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie o dochodzie od podmiotu, z którym wnioskodawca zawarł umowę o dzieło, zlecenie lub wydającego akt mianowania, rozkaz personalny itp.
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego
 • wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ środków z wynagrodzenia/umowa lub kontrakt z dowodem wypłaty wynagrodzenia z kasy zleceniodawcy wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
 • postanowienie sądu na podstawie, którego wnioskodawca pełni funkcję syndyka, zarządcy nieruchomości, biegłego sądowego itp.
 • (wzór 1) umowa o dzieło lub umowa zlecenie jako dodatek do umowy o pracę
 • (wzór 2) umowa zlecenie jako jedyne źródło dochodów
 • (wzór 3) umowa uaktywniająca
 • umowa najmu lub dzierżawy lokalu oraz
  • 3 ostatnie dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy do US lub
  • zaświadczenie (oryginał) z US o niezaleganiu z podatkiem

Rodzaj źródła dochodu

 • dodatkowe źródła dochodów
  • stypendia naukowe, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, sportowe, inne stypendia prywatne, diety za pełnienie funkcji społecznych (np. sołtys)
  • alimenty
  • tantiemy
  • wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej
  • dywidendy, stałe dochody z tytułu lokat bankowych, z innych inwestycji finansowych

Dokumenty akceptowane

 • zaświadczenie/decyzja/uchwała/umowa dotycząca kwoty i okresu uzyskiwania dochodów (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • wyciąg lub inny dokument bankowy potwierdzający wpływ na konto dodatkowego wynagrodzenia/określające wysokość, oprocentowanie i okres trwania, kwotę wypłaconych odsetek z lokaty (za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • odpis wyroku sądu lub odpis protokołu posiedzenia lub zasądzonej ugody z treścią określającą wysokość przyznanych alimentów, w tym wysłanych z Funduszu Alimentacyjnego
 • PIT-8C (w IQ roku bieżącego obowiązują dokumenty wystawione za ubiegły rok rozliczeniowy)

Rodzaj źródła dochodu

 • indywidualne przypadki nieokreślone powyżej

Dokumenty akceptowane

 • określane podczas autoryzacji

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o dochodach ...

Wzór dokumentu, jaki powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, kiedy takiego dokumentu wymaga Bank. Klient może przedstawić inny dokument/zaświadczenie, ale ważne jest, aby informacje w nim zawarte były takie same jak w przedstawionym wzorcu

Tabela opłat ...
Tabela opłat (0.06 MB) 

Informacja o wszystkich kosztach, które mogą wystąpić w związku z zawieraną umową o kredyt konsumencki

Propozycja 10 rat 0%¹:
¹ Dla kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dla propozycji do 10 rat 0% wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.02.2024 r.: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych 100 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 01.02.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. Szczegóły u sprzedawcy oraz na www.santanderconsumer.pl
AUDIO VIDEO DESIGN Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego w sklepach internetowych informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.; w sklepach stacjonarnych sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów.